2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BACHELOR'S THESIS
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) BACHELOR'S THESIS Code 19224301
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
15 Course project Fourth AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Biochemistry and Biotechnology
Chemical Engineering
Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
E-mail laura.acena@urv.cat
francisco.lopez@urv.cat
jmcanals@urv.cat
nicolasrozes@urv.cat
mjesus.torija@urv.cat
carmen.portillo@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
PORTILLO GUISADO, MARIA DEL CARMEN
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. Es tracta d’un exercici original que s’ha de fer individualment i presentar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l’àmbit de la viticultura i enologia en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els estudis.Per realitzar el TFG cal tenir superats el 70 % del total de crèdits necessaris per assolir el títol.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.