2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BACHELOR'S THESIS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Desenvolupar adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en relació a algun dels àmbits on s'aplica l'Enologia.
 A3 Aplicar les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
 A4 Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un projecte.
 A5 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
 A6 Desenvolupar adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en relació a algun dels àmbits on s'aplica l'Enologia.
 A7 Treballar en equip, gestionar equips i comprometre amb la sostenibilitat del medi ambient.
 A8 Treballar en equip, gestionar equips i comprometre amb la sostenibilitat del medi ambient.
 A9 Elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 A10 Comprometre amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i professional.
 A11 Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
 A12 Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
Comunicar correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Autonomously adopt learning strategies in each situation.
 B2 Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
 B4 Decide how to manage and organize work and time.
Type C Code Learning outcomes
 C1 Understand routine information and articles.
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts
 C5 Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational needs.
 C6 Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and pr ofessional interests and motivations