2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224005 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
19224007 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
19224001 FONAMENTS DE BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
19224006 MATEMÀTIQUES 1Q
Formació bàsica 6
19224008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
19224003 BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
19224010 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
19224002 FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
19224004 MICROBIOLOGIA GENERAL 2Q
Formació bàsica 6
19224009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224111 AMPELOLOGIA 1Q
Obligatòria 3
19224104 ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I 1Q
Obligatòria 3
19224107 ANÀLISI SENSORIAL I 1Q
Obligatòria 3
19224105 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES 1Q
Obligatòria 3
19224106 ENOLOGIA GENERAL I 1Q
Obligatòria 6
19224102 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I 1Q
Obligatòria 6
19224103 QUÍMICA ENOLÒGICA 1Q
Obligatòria 6
19224110 ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II 2Q
Obligatòria 6
19224113 ANÀLISI SENSORIAL II 2Q
Obligatòria 3
19224108 ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 6
19224109 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II 2Q
Obligatòria 6
19224101 OPERACIONS BÀSIQUES 2Q
Obligatòria 3
19224112 VITICULTURA I 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224118 ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA 1Q
Obligatòria 3
19224117 ANÀLISI SENSORIAL III 1Q
Obligatòria 3
19224116 CULTURA VITIVINÍCOLA 1Q
Obligatòria 6
19224115 ENOLOGIA GENERAL II 1Q
Obligatòria 9
19224114 SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES 1Q
Obligatòria 3
19224119 VITICULTURA II 1Q
Obligatòria 6
19224124 ANÀLISI SENSORIAL IV 2Q
Obligatòria 3
19224122 CRIANÇA I ENVELLIMENT 2Q
Obligatòria 6
19224123 ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS 2Q
Obligatòria 3
19224126 ENGINYERIA ENOLÒGICA 2Q
Obligatòria 6
19224125 GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 3
19224121 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA 2Q
Obligatòria 3
19224120 NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 3
19224127 PATOLOGIA VITÍCOLA 2Q
Obligatòria 3
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 15
19224301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224226 ALIMENTS FERMENTATS 1Q
Optativa 6
19224213 EL VI COM A ALIMENT 1Q
Optativa 3
19224224 TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR 1Q
Optativa 3
19224228 BEGUDES ESPIRITUOSES 2Q
Optativa 3
19224205 CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS 2Q
Optativa 3
19224212 CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA 2Q
Optativa 3
19224229 EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 2Q
Optativa 3
19224230 ELABORACIÓ DE CERVESA 2Q
Optativa 3
19224227 EXPORTACIÓ DE VINS 2Q
Optativa 3
19224214 FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA 2Q
Optativa 3
19224210 INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS 2Q
Optativa 3
19224216 MICOLOGIA VITÍCOLA 2Q
Optativa 3
19224220 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME 2Q
Optativa 3
19224204 SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS 2Q
Optativa 3