2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA Codi 19605215
Ensenyament
Enologia (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
Adreça electrònica cristina.reguant@urv.cat
albert.bordons@urv.cat
Professors/es
REGUANT MIRANDA, CRISTINA
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
Web
Informació rellevant Estudio de las bacterias lácticas del vino y la fermentación maloláctica, tanto en los aspectos de la influencia de su metabolismo sobre la composición del vino, como de los mecanismos celulares de las bacterias en su adaptación a las condiciones del vino.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent