2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Extracurricular subjects
  APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Code 278480
Study programme
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 0 4.5 Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Ciencies Mediques Basiques
Medicina i Cirurgia
Coordinator
SOLA ALBERICH, ROSA MARIA
E-mail rosa.sola@urv.cat
Lecturers
SOLA ALBERICH, ROSA MARIA
Web
Relevant information