2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (93)
 Free credits
  INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COOPERATION
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COOPERATION Code 278553
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Cycle 3er
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period Exam timetables and dates
4.5 4.5 0 First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Infermeria
Coordinator
FERRATER CUBELLS, MARIA
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
E-mail xavier.ponce@urv.cat
Lecturers
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
Web
Relevant information L’assignatura Introducció a la Cooperació Internacional pretén donar una visió global de la situació que pateixen avui dia els països del sud i de les circumstàncies que l'han originat, així com de la planificació d’accions de cooperació que es duen a terme per pal•liar aquests problemes. Els continguts es divideixen en dos grans blocs: el primer ofereix una aproximació teòrica a diversos conceptes generals de la cooperació, mentre que el segon es centra en temes més concrets i combina les exposicions teòriques amb les experiències pràctiques que aporten els representants de les diferents ONG que hi participen.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.