2021_22
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Chemical Engineering (2010)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1.1 Consistently apply knowledge of basic, scientific and technological subjects pertaining to engineering
  A1.2 Design, execute and analyse experiments related to engineering
  A1.3 Ability to analyse and assess the social and environmental impact of technical solutions (G7)
  A1.4 Ability to apply the principles and methods of quality control (G8)
  A2.1 Ability to deal with specifications, regulations and mandatory standards (G6)
  A2.2 Knowledge to perform measurements, calculations, valuations, assessments, appraisals, studies, reports, work plans and analogous tasks (G5)
  A2.3 Ability to write, sign off and develop industrial engineering projects, in the field of industrial chemistry for the construction, refurbishment, repair, conservation, demolition, manufacture, installation, assembly and operation of structures, mechanical equipment, energy facilities, electrical and electronic systems, industrial facilities and plants, and manufacturing and automation processes (G1)
  A2.4 Knowledge and ability to mandatory standards and legislation to practise professionally as a qualified ”enginyer tècnic industrial, especialitat en Química Industrial” (G11)
  A3.1 Ability to solve a wide range of mathematical problems in engineering. Ability to apply the knowledge of linear algebra, geometry, differential geometry, differential and integral calculus, differential equations and partial differential equations, numerical methods, numerical algorithmics, statistics and optimisation (FB1)
  A3.2 Comprehension and dexterity in the application of the fundamental and general laws of mechanics, thermodynamics, fields, waves,electromagnetism and their application to solve engineering problems (FB2)
  A3.3 Basic knowledge of the use and programming of computers, operating systems, databases and software for engineering applications (FB3)
  A3.4 Ability to understand the basics of general chemistry, organic and inorganic chemistry, and their applications in engineering (FB4)
  A3.5 Ability for spatial vision and graphical representation techniques using both traditional methods of metric and descriptive geometry and computer-aided design (FB5)
  A3.6 Adequate knowledge of the concept of company and its institutional and legal framework. Business organisation and management skills (FB6)
  A4.1 Knowledge of applied thermodynamics and heat transfer. Fundamental laws and their application to engineering problems (RI1)
  A4.2 Knowledge of the fundamental principles of fluid mechanics and their application to engineering problems. Design of piping networks, channels and fluid systems (RI2)
  A4.3 Knowledge of materials science, technology and chemistry fundamentals. Understanding of the relationships between microstructure, synthesis properties of the materials (RI3)
  A4.4 Knowledge and use of the fundamentals of circuit theory and electric machines (RI4)
  A4.5 Knowledge of the fundamentals of electronics (RI5)
  A4.6 Knowledge of the fundamentals of automation technology and control methods (RI6)
  A4.7 Knowledge of the theoretical principles of mechanisms and machines (RI7)
  A4.8 Knowledge and use of the principles of the strength of materials (RI8)
  A4.9 Basic knowledge of production and manufacturing systems (RI9)
  A4.10 Basic knowledge and application of environmental technologies and the principles of sustainability (RI10)
  A4.11 Applied knowledge of business organisation (RI11)
  A4.12 Knowledge and ability to organise and manage projects; understanding of the organisational structure and the functions of a project office (RI12)
  A5.1 Knowledge of material and energy balances, biotechnology, mass transfer, separation operations, chemical reaction engineering, reactor design and valorisation and transformation of raw materials and energy resources (QI1)
  A5.2 Ability to analyse, design, simulate and optimise processes and products (QI2)
  A5.3 Ability to design and manage applied experimental procedures, especially to determine thermodynamic and transport properties and to model phenomena and systems in the field of chemical engineering, fluid flow systems, heat transfer, mass transfer operations, kinetics of chemical reactions and reactors (QI3)
  A5.4 Capacity to design, manage and operate procedures (QI4)
  A6.1 Individually elaborate an original project in the field of industrial engineering, to be presented and defended in front of an examination panel. The project must focus on professional practice and apply and integrate the set of skills acquired along the degree (TFG1)
Type B Code Competences Transversal
  B1.1 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
  B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
  B1.4 Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
  B1.5 Usar les TIC per a gestionar eficientment la informació i el coneixement.
  B2.1 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions (G9)
  B2.2 Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial. (G2)
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  B2.6 Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i “clients” a través de guanyar la seva confiança i respecte.
  B2.7 Relacionar-se amb “clients” interns o externs per identificar les seves necessitats.
  B3.1 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari (G10)
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
  B3.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
  B4.2 Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  B4.4 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions (G3)
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
  B5.2 Assumir posicions emprenedores
  B5.3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria tècnica industrial, especialitat en Química Industrial. (G4)
  B6.1 Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en general.
  B6.2 Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional.
Type C Code Competences NuclearClarifications about competencies model

xx