2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FISICOQUÍMICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
Resolució de problemes a classe 10%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
2 parcials. Tots els parcials tenen el mateix pes. 75%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d'una planta de procés. 15%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Cal obtenir una nota mitjana mínima de 4 dels dos parcials per tal que us conti la nota de la prova pràctica.

Segona convocatòria: Prova individual (90%) i Problemes (10%).