2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FISICOQUÍMICA
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Cal obtenir una nota mitjana mínima de 4 dels dos parcials per tal que us conti la nota de la prova pràctica.

Segona convocatòria: Prova individual (90%) i Problemes (10%).