2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0.75 1.25
Sessió Magistral
A1.1
C1.4
22.5 33.75 56.25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
11 16.5 27.5
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
14.5 14.5 29
Atenció personalitzada
A1.1
C1.4
1 1.5 2.5
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.2
C1.4
3 4.5 7.5
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
3 4.5 7.5
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
4 6 10
Proves de desenvolupament
A1.1
A1.2
C1.4
0 7.25 7.25
Proves orals
A1.1
C1.4
0.5 0.75 1.25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat