2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Fonts d'informació
Bàsica

Atkins P & Jones L
Química
Ediciones Omega, Barcelona
La darrera edició que es troba a la biblioteca

Petrucci
Química general
Ediciones Pearson, La darrera edició que es troba a la biblioteca

Peterson WR
Introducción a la nomenclatura de las sustancias químicas
Ed Reverté, La darrera edició que es troba a la biblioteca

Altres fonts s'indicaran durant el curs

Complementària