2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Aprèn conceptes bàsics d'ecologia.
Coneix les tecnologies més comunes de tractament i eliminació de contaminants.
 A1.3 Avalua ambientalment un producte o activitat.
Elabora i analitza Sistemes de Gestió Ambiental i Estudis d'Impacte Ambiental
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation