2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
26 39 65
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
16.5 24.75 41.25
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
10 17.5 27.5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat