2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  MANAGEMENT AND VALUATION OF AGRIBUSINESS BY-PRODUCTS
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria.
 A2.1 Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 A5.8 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i l'aprofitament de subproductes agroindustrials i residus.
Type B Code Competences Transversal
 B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments.
 B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 B5.3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora dins del seu àmbit professional.
Type C Code Competences Nuclear