2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
Coneix el concepte de valorització de subproductes i identificar les tipologies de producte final i les seves aplicacions.
Diferencia les tecnologies aplicades a la valorització de subproductes alimentaris.
Distingeix els subproductes de les principals indústries agroalimentàries.
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa