2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT/20234111
DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ/20234114
ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS/20234118

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS/20234115