2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

25% resolució de problemes i exercicis a l'aula (realitzat durant el curs); 15% Proves pràctiques (realitzat durant el curs) i 60% prova mixta de continguts realitzada en la segona convocatòria. És necessari una nota minima de 4 en la prova mixta de segona convocatòria per poder superar l'assignatura.