2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
Resolució de problemes o casos pràctics. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura. 35%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d'una planta de procés 15%
Proves mixtes
A1.1
C1.4
Proves que combinen preguntes de desenvolupament i/o problemes o casos a resoldre. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:


35% resolució de problemes i exercicis a l'aula (realitzat durant el curs)15% Proves pràctiques (realitzat durant el curs)50% Prova mixta de continguts realitzada en la segona convocatòria.