2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Implementació d'un sistema de qualitat i seguretat alimentària d'una planta prèviament dissenyada (API). 15%
Proves mixtes
A1.1
C1.4
Proves que combinen preguntes de desenvolupament i/o problemes o casos a resoldre. Es faran 3 proves durant el curs i és necessari una nota mínima de 3 en cada prova per poder superar l'assignatura. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El sistema d'avaluació serà fer un Examen final que comptarà el 100% de la nota. L'estudiant té dret a dues convocatòries, la data i lloc dels exàmens corresponents a cadascuna d'elles, serà convenientment informat en la web del centre.