2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES/20234125
DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ/20234114

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS/20234116
FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS/20234115
ENGINYERIA TÈRMICA/20234119
CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ/20234127