2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING OF FOOD INDUSTRY FACILITIES
   Personalized attention
Description

Els alumnes poden fer totes les consultes que necessitin durant les hores de classe i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit s'haurà de concertar la tutoria prèviament per tal d'assegurar la disponibilitat del professor Alfredo Lara Cuadra. Aquest horari de tutoria s'ha de consensuar entre alumne i professor via Moodle/correu electrònic. Les tutories podran ser presencials o virtuals via Teams, correu electrònic (alfredo.lara@urv.cat), fòrum de Moodle, etc.