2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
OFICINA TÈCNICA/20234106

 
Altres comentaris
Es recomana cursar o haver cursat prèviament l'assignatura d'Oficina Tècnica