2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214113 COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214117 CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214122 ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214118 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 1Q
Obligatòria 3
20214112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20214106 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
20214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214214 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 1Q
Optativa 3