2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First Year
Competence/
Learning outcomes
2
0
2
1
4
0
0
1
GRAPHIC EXPRESSION
2
0
2
1
4
0
0
2
COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
2
0
2
1
4
0
0
3
PHYSICS
2
0
2
1
4
0
0
4
PHYSICAL CHEMISTRY
2
0
2
1
4
0
0
5
MATHEMATICS I
2
0
2
1
4
0
0
8
CHEMISTRY I
2
0
2
1
4
0
0
9
CHEMISTRY II
2
0
2
1
4
1
1
0
FLUID MECHANICS ENGINEERING
2
0
2
1
4
1
1
6
FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
LO1Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214003/PHYSICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/PHYSICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/PHYSICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/PHYSICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATHEMATICS I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214008/CHEMISTRY I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214009/CHEMISTRY II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/PHYSICS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/PHYSICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/PHYSICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/PHYSICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214008/CHEMISTRY I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214009/CHEMISTRY II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/PHYSICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/PHYSICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATHEMATICS I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214008/CHEMISTRY I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214009/CHEMISTRY II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/PHYSICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO16Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/PHYSICS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/PHYSICS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/PHYSICS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/PHYSICS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/PHYSICS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/PHYSICS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/PHYSICS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATHEMATICS I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214008/CHEMISTRY I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214009/CHEMISTRY II
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/PHYSICS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/PHYSICS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/PHYSICS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATHEMATICS I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214008/CHEMISTRY I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214009/CHEMISTRY II
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO27Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/PHYSICS
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATHEMATICS I
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214008/CHEMISTRY I
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214009/CHEMISTRY II
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/PHYSICS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/PHYSICS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO30Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/PHYSICS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATHEMATICS I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214008/CHEMISTRY I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214009/CHEMISTRY II
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO32Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/PHYSICS
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO33Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/PHYSICS
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/PHYSICS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATHEMATICS I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214008/CHEMISTRY I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214009/CHEMISTRY II
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/PHYSICS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATHEMATICS I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214008/CHEMISTRY I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214009/CHEMISTRY II
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/PHYSICS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATHEMATICS I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214008/CHEMISTRY I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214009/CHEMISTRY II
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/PHYSICS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATHEMATICS I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214008/CHEMISTRY I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214009/CHEMISTRY II
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/PHYSICS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATHEMATICS I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214008/CHEMISTRY I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214009/CHEMISTRY II
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/PHYSICS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATHEMATICS I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214008/CHEMISTRY I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214009/CHEMISTRY II
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/PHYSICS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATHEMATICS I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214008/CHEMISTRY I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214009/CHEMISTRY II
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/PHYSICS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATHEMATICS I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214008/CHEMISTRY I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214009/CHEMISTRY II
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO42Coneix la normativa vigent
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214003/PHYSICS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATHEMATICS I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214008/CHEMISTRY I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214009/CHEMISTRY II
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/PHYSICS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATHEMATICS I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214008/CHEMISTRY I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214009/CHEMISTRY II
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/PHYSICS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/PHYSICS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATHEMATICS I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214008/CHEMISTRY I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214009/CHEMISTRY II
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO46Aplica la normalització a peces industrials.
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/PHYSICS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/PHYSICS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/PHYSICS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATHEMATICS I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214008/CHEMISTRY I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214009/CHEMISTRY II
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO49Aplica els programes de DAO.
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/PHYSICS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATHEMATICS I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214008/CHEMISTRY I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214009/CHEMISTRY II
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/PHYSICS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATHEMATICS I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214008/CHEMISTRY I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214009/CHEMISTRY II
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/PHYSICS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATHEMATICS I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214008/CHEMISTRY I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214009/CHEMISTRY II
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/PHYSICS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO55Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214003/PHYSICS
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/PHYSICS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/PHYSICS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATHEMATICS I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214008/CHEMISTRY I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214009/CHEMISTRY II
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/PHYSICS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO59Defineix i calcula la força de flotació.
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/PHYSICS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/PHYSICS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATHEMATICS I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214008/CHEMISTRY I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214009/CHEMISTRY II
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/PHYSICS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATHEMATICS I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214008/CHEMISTRY I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214009/CHEMISTRY II
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/PHYSICS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATHEMATICS I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214008/CHEMISTRY I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214009/CHEMISTRY II
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/PHYSICS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/PHYSICS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATHEMATICS I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214008/CHEMISTRY I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214009/CHEMISTRY II
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/PHYSICS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/PHYSICS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATHEMATICS I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214008/CHEMISTRY I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214009/CHEMISTRY II
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO67Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/PHYSICS
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATHEMATICS I
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/CHEMISTRY I
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/CHEMISTRY II
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO68Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/PHYSICS
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATHEMATICS I
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/CHEMISTRY I
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/CHEMISTRY II
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO69Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/PHYSICS
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATHEMATICS I
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/CHEMISTRY I
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/CHEMISTRY II
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO70Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214003/PHYSICS
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214005/MATHEMATICS I
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214008/CHEMISTRY I
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214009/CHEMISTRY II
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO71Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/PHYSICS
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATHEMATICS I
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214008/CHEMISTRY I
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214009/CHEMISTRY II
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO72Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/PHYSICS
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO73Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/PHYSICS
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATHEMATICS I
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214008/CHEMISTRY I
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214009/CHEMISTRY II
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO74Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/PHYSICS
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATHEMATICS I
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214008/CHEMISTRY I
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214009/CHEMISTRY II
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO75Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/PHYSICS
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
LO1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A2.1Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
LO1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A2.3Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
LO1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.1Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit
de l'enginyeria
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214003/PHYSICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214003/PHYSICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214005/MATHEMATICS I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214008/CHEMISTRY I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214009/CHEMISTRY II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO16Usa un llenguatge apropiat a la situació
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214003/PHYSICS
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
LO1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
LO1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
LO1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
de l’àmbit professional
LO1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214003/PHYSICS
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214003/PHYSICS
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214003/PHYSICS
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
LO2Set clear objectives for projects.
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Schedule the time required to complete the tasks to be done.
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Plan to evaluate the results of the project.
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214003/PHYSICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214003/PHYSICS
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
LO1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214003/PHYSICS
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214003/PHYSICS
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
LO1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214003/PHYSICS
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
LO1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214003/PHYSICS
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214003/PHYSICS
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214003/PHYSICS
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
LO1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
LO1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214003/PHYSICS
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214003/PHYSICS
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
LO1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214003/PHYSICS
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214003/PHYSICS
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214003/PHYSICS
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214003/PHYSICS
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
LO1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
LO1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214003/PHYSICS
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214003/PHYSICS
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214003/PHYSICS
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
LO1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214003/PHYSICS
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214003/PHYSICS
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214003/PHYSICS
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
LO6Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214003/PHYSICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214003/PHYSICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214005/MATHEMATICS I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214008/CHEMISTRY I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214009/CHEMISTRY II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214003/PHYSICS
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B5.2Assumir posicions emprenedores
LO1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214003/PHYSICS
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214003/PHYSICS
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B5.3Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu
àmbit professional
LO2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214003/PHYSICS
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214003/PHYSICS
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214003/PHYSICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO13Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214003/PHYSICS
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214005/MATHEMATICS I
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214008/CHEMISTRY I
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214009/CHEMISTRY II
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214003/PHYSICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO16Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214003/PHYSICS
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO17Analitza riscos i beneficis de la innovació
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214003/PHYSICS
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214005/MATHEMATICS I
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214008/CHEMISTRY I
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214009/CHEMISTRY II
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C1.1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214003/PHYSICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Understand routine information and articles.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Take notes during a class.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Take notes during a class.

20214003/PHYSICS
    LO7 - Take notes during a class.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Take notes during a class.

20214005/MATHEMATICS I
    LO7 - Take notes during a class.

20214008/CHEMISTRY I
    LO7 - Take notes during a class.

20214009/CHEMISTRY II
    LO7 - Take notes during a class.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Take notes during a class.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214003/PHYSICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C1.2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C1.3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C1.4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214003/PHYSICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214003/PHYSICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214003/PHYSICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C2.1Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214003/PHYSICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C2.2Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Identify their training needs.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Identify their training needs.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Identify their training needs.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Identify their training needs.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Identify their training needs.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identify their training needs.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identify their training needs.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Identify their training needs.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214003/PHYSICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING