2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
2
0
2
1
4
0
0
1
EXPRESIÓN GRÁFICA
2
0
2
1
4
0
0
2
COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
2
0
2
1
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
1
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
1
4
0
0
5
MATEMÁTICAS I
2
0
2
1
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
1
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
1
4
1
1
0
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
2
0
2
1
4
1
1
6
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
A1.1Aplicar efectivamente el conocimiento de las materias básicas, científicas y tecnológicas propias
de la ingeniería
RA1Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA16Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/FÍSICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/FÍSICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/FÍSICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214008/QUÍMICA I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214009/QUÍMICA II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/FÍSICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214008/QUÍMICA I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214009/QUÍMICA II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/FÍSICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214008/QUÍMICA I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214009/QUÍMICA II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/FÍSICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214008/QUÍMICA I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214009/QUÍMICA II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/FÍSICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214008/QUÍMICA I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214009/QUÍMICA II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/FÍSICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/FÍSICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214008/QUÍMICA I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214009/QUÍMICA II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/FÍSICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214008/QUÍMICA I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214009/QUÍMICA II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA27Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/FÍSICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214008/QUÍMICA I
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214009/QUÍMICA II
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/FÍSICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214008/QUÍMICA I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214009/QUÍMICA II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/FÍSICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214008/QUÍMICA I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214009/QUÍMICA II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA30Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/FÍSICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214008/QUÍMICA I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214009/QUÍMICA II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA32Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214008/QUÍMICA I
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214009/QUÍMICA II
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA33Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/FÍSICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214008/QUÍMICA I
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214009/QUÍMICA II
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/FÍSICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214008/QUÍMICA I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214009/QUÍMICA II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/FÍSICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214008/QUÍMICA I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214009/QUÍMICA II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/FÍSICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214008/QUÍMICA I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214009/QUÍMICA II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/FÍSICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214008/QUÍMICA I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214009/QUÍMICA II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/FÍSICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214008/QUÍMICA I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214009/QUÍMICA II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/FÍSICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214008/QUÍMICA I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214009/QUÍMICA II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/FÍSICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214008/QUÍMICA I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214009/QUÍMICA II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/FÍSICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214008/QUÍMICA I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214009/QUÍMICA II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA42Coneix la normativa vigent
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214003/FÍSICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214008/QUÍMICA I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214009/QUÍMICA II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/FÍSICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214008/QUÍMICA I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214009/QUÍMICA II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/FÍSICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214008/QUÍMICA I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214009/QUÍMICA II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA46Aplica la normalització a peces industrials.
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/FÍSICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214008/QUÍMICA I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214009/QUÍMICA II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/FÍSICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214008/QUÍMICA I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214009/QUÍMICA II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214008/QUÍMICA I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214009/QUÍMICA II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA49Aplica els programes de DAO.
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214008/QUÍMICA I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214009/QUÍMICA II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/FÍSICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214008/QUÍMICA I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214009/QUÍMICA II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/FÍSICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214008/QUÍMICA I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214009/QUÍMICA II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/FÍSICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214008/QUÍMICA I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214009/QUÍMICA II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA55Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214003/FÍSICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214008/QUÍMICA I
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214009/QUÍMICA II
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/FÍSICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214008/QUÍMICA I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214009/QUÍMICA II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/FÍSICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214008/QUÍMICA I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214009/QUÍMICA II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/FÍSICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA59Defineix i calcula la força de flotació.
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/FÍSICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214008/QUÍMICA I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214009/QUÍMICA II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/FÍSICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214008/QUÍMICA I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214009/QUÍMICA II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/FÍSICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214008/QUÍMICA I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214009/QUÍMICA II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/FÍSICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214008/QUÍMICA I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214009/QUÍMICA II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/FÍSICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/FÍSICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214008/QUÍMICA I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214009/QUÍMICA II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/FÍSICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214008/QUÍMICA I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214009/QUÍMICA II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/FÍSICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214008/QUÍMICA I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214009/QUÍMICA II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA67Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/FÍSICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/QUÍMICA I
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/QUÍMICA II
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA68Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/FÍSICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/QUÍMICA I
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/QUÍMICA II
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA69Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/FÍSICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/QUÍMICA I
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/QUÍMICA II
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA70Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214003/FÍSICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214008/QUÍMICA I
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214009/QUÍMICA II
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA71Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/FÍSICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214008/QUÍMICA I
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214009/QUÍMICA II
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA72Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/FÍSICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214008/QUÍMICA I
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214009/QUÍMICA II
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA73Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/FÍSICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214008/QUÍMICA I
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214009/QUÍMICA II
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA74Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/FÍSICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214008/QUÍMICA I
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214009/QUÍMICA II
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA75Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/FÍSICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214008/QUÍMICA I
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214009/QUÍMICA II
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
A2.1Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
A2.3Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
RA1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B1.1Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit
de l'enginyeria
RA1Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA8Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214003/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA11Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214003/FÍSICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA12Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214003/FÍSICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214008/QUÍMICA I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214009/QUÍMICA II
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA16Usa un llenguatge apropiat a la situació
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214003/FÍSICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
RA1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
RA1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
de l’àmbit professional
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214003/FÍSICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214003/FÍSICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
RA2Establece objetivos claros para el proyecto.
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Establece objetivos claros para el proyecto.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Prevé y asigna tiempos necesarios para completar las acciones previstas.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA5Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214003/FÍSICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Planifica una avaluación de los resultados de los proyectos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214003/FÍSICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214003/FÍSICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
RA1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214003/FÍSICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214003/FÍSICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
RA1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
RA1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214003/FÍSICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214003/FÍSICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214003/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214003/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214003/FÍSICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214003/FÍSICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
RA3Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA6Acepta y cumple las normas de grupo.
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214003/FÍSICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA11Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214003/FÍSICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
RA1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
RA1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214003/FÍSICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214003/FÍSICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
RA6Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214003/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214003/FÍSICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
RA1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214003/FÍSICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214003/FÍSICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214003/FÍSICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
RA6Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214003/FÍSICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA8Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214003/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA10Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214003/FÍSICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214008/QUÍMICA I
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214009/QUÍMICA II
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA11Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214003/FÍSICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214003/FÍSICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B5.2Assumir posicions emprenedores
RA1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214003/FÍSICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214003/FÍSICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
B5.3Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu
àmbit professional
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214003/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214003/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA5Elabora una estratégia para resolver el problema.
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214003/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA13Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214003/FÍSICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214008/QUÍMICA I
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214009/QUÍMICA II
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA15Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214003/FÍSICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA16Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214003/FÍSICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA17Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214003/FÍSICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
C1.1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA5Comprende información y artículos de carácter rutinario.
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214003/FÍSICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA6Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214003/FÍSICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA7Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214003/FÍSICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214008/QUÍMICA I
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214009/QUÍMICA II
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA8Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214003/FÍSICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
C1.2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214003/FÍSICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
C1.3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
C1.4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214003/FÍSICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA6Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214003/FÍSICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
C2.1Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
C2.2Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
RA1Identifica necesidades de formación.
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA2Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA3Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
 RA4Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

20214116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS