2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
2
0
2
1
4
0
0
1
GRAPHIC EXPRESSION
2
0
2
1
4
0
0
2
COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
2
0
2
1
4
0
0
3
PHYSICS
2
0
2
1
4
0
0
4
PHYSICAL CHEMISTRY
2
0
2
1
4
0
0
5
MATHEMATICS I
2
0
2
1
4
0
0
8
CHEMISTRY I
2
0
2
1
4
0
0
9
CHEMISTRY II
2
0
2
1
4
1
1
0
FLUID MECHANICS ENGINEERING
2
0
2
1
4
1
1
6
FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
2
0
2
1
4
0
0
6
MATHEMATICS II
2
0
2
1
4
0
0
7
FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
2
0
2
1
4
0
1
0
ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
2
0
2
1
4
0
1
1
EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
2
0
2
1
4
1
0
3
ELECTROTECHNICS
2
0
2
1
4
1
1
5
PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
2
0
2
1
4
1
1
9
THERMAL ENGINEERING
2
0
2
1
4
1
2
3
MICROBIOLOGY OF FOOD
2
0
2
1
4
1
2
4
CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
LO1Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214003/PHYSICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/PHYSICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214006/MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/PHYSICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214006/MATHEMATICS II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/PHYSICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATHEMATICS I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214008/CHEMISTRY I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214009/CHEMISTRY II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214006/MATHEMATICS II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/PHYSICS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214006/MATHEMATICS II
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/PHYSICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214006/MATHEMATICS II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/PHYSICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/PHYSICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214008/CHEMISTRY I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214009/CHEMISTRY II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214006/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/PHYSICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/PHYSICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATHEMATICS I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214008/CHEMISTRY I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214009/CHEMISTRY II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214006/MATHEMATICS II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/PHYSICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214006/MATHEMATICS II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO16Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214006/MATHEMATICS II
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/PHYSICS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/PHYSICS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/PHYSICS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214006/MATHEMATICS II
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/PHYSICS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/PHYSICS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214006/MATHEMATICS II
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/PHYSICS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214006/MATHEMATICS II
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/PHYSICS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATHEMATICS I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214008/CHEMISTRY I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214009/CHEMISTRY II
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214006/MATHEMATICS II
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/PHYSICS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/PHYSICS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/PHYSICS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATHEMATICS I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214008/CHEMISTRY I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214009/CHEMISTRY II
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214006/MATHEMATICS II
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO27Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/PHYSICS
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATHEMATICS I
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214008/CHEMISTRY I
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214009/CHEMISTRY II
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214006/MATHEMATICS II
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/PHYSICS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/PHYSICS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO30Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214006/MATHEMATICS II
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/PHYSICS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATHEMATICS I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214008/CHEMISTRY I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214009/CHEMISTRY II
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214006/MATHEMATICS II
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO32Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/PHYSICS
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214006/MATHEMATICS II
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO33Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/PHYSICS
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/PHYSICS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATHEMATICS I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214008/CHEMISTRY I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214009/CHEMISTRY II
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214006/MATHEMATICS II
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/PHYSICS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATHEMATICS I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214008/CHEMISTRY I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214009/CHEMISTRY II
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214006/MATHEMATICS II
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/PHYSICS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATHEMATICS I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214008/CHEMISTRY I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214009/CHEMISTRY II
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214006/MATHEMATICS II
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/PHYSICS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATHEMATICS I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214008/CHEMISTRY I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214009/CHEMISTRY II
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214006/MATHEMATICS II
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/PHYSICS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATHEMATICS I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214008/CHEMISTRY I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214009/CHEMISTRY II
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214006/MATHEMATICS II
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/PHYSICS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATHEMATICS I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214008/CHEMISTRY I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214009/CHEMISTRY II
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214006/MATHEMATICS II
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/PHYSICS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATHEMATICS I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214008/CHEMISTRY I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214009/CHEMISTRY II
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214006/MATHEMATICS II
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/PHYSICS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATHEMATICS I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214008/CHEMISTRY I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214009/CHEMISTRY II
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214006/MATHEMATICS II
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO42Coneix la normativa vigent
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214003/PHYSICS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATHEMATICS I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214008/CHEMISTRY I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214009/CHEMISTRY II
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214006/MATHEMATICS II
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/PHYSICS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATHEMATICS I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214008/CHEMISTRY I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214009/CHEMISTRY II
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214006/MATHEMATICS II
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/PHYSICS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214006/MATHEMATICS II
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/PHYSICS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATHEMATICS I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214008/CHEMISTRY I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214009/CHEMISTRY II
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214006/MATHEMATICS II
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO46Aplica la normalització a peces industrials.
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/PHYSICS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214006/MATHEMATICS II
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/PHYSICS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214006/MATHEMATICS II
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/PHYSICS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATHEMATICS I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214008/CHEMISTRY I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214009/CHEMISTRY II
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214006/MATHEMATICS II
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO49Aplica els programes de DAO.
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/PHYSICS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATHEMATICS I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214008/CHEMISTRY I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214009/CHEMISTRY II
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214006/MATHEMATICS II
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/PHYSICS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATHEMATICS I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214008/CHEMISTRY I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214009/CHEMISTRY II
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214006/MATHEMATICS II
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/PHYSICS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATHEMATICS I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214008/CHEMISTRY I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214009/CHEMISTRY II
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214006/MATHEMATICS II
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214006/MATHEMATICS II
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/PHYSICS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214006/MATHEMATICS II
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO55Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214003/PHYSICS
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/PHYSICS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214006/MATHEMATICS II
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/PHYSICS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATHEMATICS I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214008/CHEMISTRY I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214009/CHEMISTRY II
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214006/MATHEMATICS II
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/PHYSICS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214006/MATHEMATICS II
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO59Defineix i calcula la força de flotació.
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/PHYSICS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214006/MATHEMATICS II
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/PHYSICS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATHEMATICS I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214008/CHEMISTRY I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214009/CHEMISTRY II
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214006/MATHEMATICS II
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/PHYSICS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATHEMATICS I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214008/CHEMISTRY I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214009/CHEMISTRY II
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214006/MATHEMATICS II
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/PHYSICS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATHEMATICS I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214008/CHEMISTRY I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214009/CHEMISTRY II
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214006/MATHEMATICS II
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/PHYSICS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/PHYSICS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATHEMATICS I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214008/CHEMISTRY I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214009/CHEMISTRY II
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214006/MATHEMATICS II
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/PHYSICS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/PHYSICS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATHEMATICS I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214008/CHEMISTRY I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214009/CHEMISTRY II
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214006/MATHEMATICS II
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO67Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/PHYSICS
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATHEMATICS I
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/CHEMISTRY I
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/CHEMISTRY II
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214006/MATHEMATICS II
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO68Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/PHYSICS
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATHEMATICS I
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/CHEMISTRY I
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/CHEMISTRY II
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214006/MATHEMATICS II
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO69Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/PHYSICS
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATHEMATICS I
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/CHEMISTRY I
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/CHEMISTRY II
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214006/MATHEMATICS II
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO70Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214003/PHYSICS
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214005/MATHEMATICS I
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214008/CHEMISTRY I
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214009/CHEMISTRY II
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214006/MATHEMATICS II
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO71Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/PHYSICS
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATHEMATICS I
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214008/CHEMISTRY I
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214009/CHEMISTRY II
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214006/MATHEMATICS II
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO72Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/PHYSICS
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214006/MATHEMATICS II
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO73Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/PHYSICS
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATHEMATICS I
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214008/CHEMISTRY I
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214009/CHEMISTRY II
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214006/MATHEMATICS II
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO74Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/PHYSICS
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATHEMATICS I
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214008/CHEMISTRY I
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214009/CHEMISTRY II
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214006/MATHEMATICS II
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO75Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/PHYSICS
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO76Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214006/MATHEMATICS II
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO77Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214003/PHYSICS
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO78Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214003/PHYSICS
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214005/MATHEMATICS I
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214008/CHEMISTRY I
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214009/CHEMISTRY II
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214006/MATHEMATICS II
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO79Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214003/PHYSICS
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214005/MATHEMATICS I
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214008/CHEMISTRY I
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214009/CHEMISTRY II
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214006/MATHEMATICS II
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO80Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214003/PHYSICS
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214005/MATHEMATICS I
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214008/CHEMISTRY I
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214009/CHEMISTRY II
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214006/MATHEMATICS II
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO81Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214003/PHYSICS
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214005/MATHEMATICS I
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214008/CHEMISTRY I
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214009/CHEMISTRY II
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214006/MATHEMATICS II
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO82Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214003/PHYSICS
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO83Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214003/PHYSICS
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO84Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214003/PHYSICS
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214005/MATHEMATICS I
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214008/CHEMISTRY I
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214009/CHEMISTRY II
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214006/MATHEMATICS II
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO85Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214003/PHYSICS
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214005/MATHEMATICS I
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214008/CHEMISTRY I
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214009/CHEMISTRY II
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214006/MATHEMATICS II
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO86Distingeix els processos geològics i geomorfològics
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214003/PHYSICS
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214005/MATHEMATICS I
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214008/CHEMISTRY I
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214009/CHEMISTRY II
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214006/MATHEMATICS II
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO87Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214003/PHYSICS
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214005/MATHEMATICS I
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214008/CHEMISTRY I
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214009/CHEMISTRY II
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214006/MATHEMATICS II
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO88Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214003/PHYSICS
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214005/MATHEMATICS I
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214008/CHEMISTRY I
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214009/CHEMISTRY II
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214006/MATHEMATICS II
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO89Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214003/PHYSICS
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214005/MATHEMATICS I
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214008/CHEMISTRY I
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214009/CHEMISTRY II
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214006/MATHEMATICS II
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO90Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214003/PHYSICS
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214005/MATHEMATICS I
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214008/CHEMISTRY I
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214009/CHEMISTRY II
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214006/MATHEMATICS II
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO91Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214003/PHYSICS
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214005/MATHEMATICS I
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214008/CHEMISTRY I
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214009/CHEMISTRY II
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214006/MATHEMATICS II
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO92Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214003/PHYSICS
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214005/MATHEMATICS I
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214008/CHEMISTRY I
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214009/CHEMISTRY II
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214006/MATHEMATICS II
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO93Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214003/PHYSICS
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO94Aplica coneixements d’economia i organització industrial.
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214003/PHYSICS
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214005/MATHEMATICS I
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214008/CHEMISTRY I
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214009/CHEMISTRY II
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214006/MATHEMATICS II
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO95Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214003/PHYSICS
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO96Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214003/PHYSICS
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214005/MATHEMATICS I
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214008/CHEMISTRY I
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214009/CHEMISTRY II
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214006/MATHEMATICS II
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO97Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214003/PHYSICS
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214005/MATHEMATICS I
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214008/CHEMISTRY I
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214009/CHEMISTRY II
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214006/MATHEMATICS II
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO98Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214003/PHYSICS
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214005/MATHEMATICS I
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214008/CHEMISTRY I
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214009/CHEMISTRY II
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214006/MATHEMATICS II
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO99Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214003/PHYSICS
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214006/MATHEMATICS II
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO100Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214003/PHYSICS
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214005/MATHEMATICS I
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214008/CHEMISTRY I
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214009/CHEMISTRY II
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214006/MATHEMATICS II
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO101Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/PHYSICS
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATHEMATICS I
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/CHEMISTRY I
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/CHEMISTRY II
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214006/MATHEMATICS II
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO102Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/PHYSICS
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATHEMATICS I
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/CHEMISTRY I
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/CHEMISTRY II
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214006/MATHEMATICS II
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO103Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/PHYSICS
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATHEMATICS I
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/CHEMISTRY I
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/CHEMISTRY II
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214006/MATHEMATICS II
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO104Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214003/PHYSICS
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214005/MATHEMATICS I
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214008/CHEMISTRY I
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214009/CHEMISTRY II
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214006/MATHEMATICS II
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO105Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214003/PHYSICS
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214005/MATHEMATICS I
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214008/CHEMISTRY I
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214009/CHEMISTRY II
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214006/MATHEMATICS II
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO106Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214003/PHYSICS
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214005/MATHEMATICS I
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214008/CHEMISTRY I
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214009/CHEMISTRY II
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214006/MATHEMATICS II
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO107Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214003/PHYSICS
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214005/MATHEMATICS I
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214008/CHEMISTRY I
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214009/CHEMISTRY II
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214006/MATHEMATICS II
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO108Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214003/PHYSICS
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214005/MATHEMATICS I
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214008/CHEMISTRY I
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214009/CHEMISTRY II
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214006/MATHEMATICS II
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO109Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214003/PHYSICS
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214005/MATHEMATICS I
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214008/CHEMISTRY I
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214009/CHEMISTRY II
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214006/MATHEMATICS II
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO110Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214003/PHYSICS
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214006/MATHEMATICS II
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO111Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214003/PHYSICS
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214006/MATHEMATICS II
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO112Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214003/PHYSICS
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO113Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214003/PHYSICS
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214005/MATHEMATICS I
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214008/CHEMISTRY I
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214009/CHEMISTRY II
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214006/MATHEMATICS II
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO114Coneix l'ordre de magnitud de les variables.
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214003/PHYSICS
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214005/MATHEMATICS I
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214008/CHEMISTRY I
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214009/CHEMISTRY II
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214006/MATHEMATICS II
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO115Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214003/PHYSICS
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO116Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214003/PHYSICS
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO117Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214003/PHYSICS
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO118Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214003/PHYSICS
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO119Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214003/PHYSICS
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214005/MATHEMATICS I
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214008/CHEMISTRY I
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214009/CHEMISTRY II
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214006/MATHEMATICS II
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO120Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214003/PHYSICS
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO121Resol problemes de disseny en grup.
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214003/PHYSICS
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214005/MATHEMATICS I
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214008/CHEMISTRY I
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214009/CHEMISTRY II
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214006/MATHEMATICS II
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO122Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214003/PHYSICS
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO123Coneix la composició química dels aliments
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214003/PHYSICS
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214005/MATHEMATICS I
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214008/CHEMISTRY I
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214009/CHEMISTRY II
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214006/MATHEMATICS II
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO123 - Coneix la composició química dels aliments

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO124Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214003/PHYSICS
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214005/MATHEMATICS I
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214008/CHEMISTRY I
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214009/CHEMISTRY II
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214006/MATHEMATICS II
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO125Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214003/PHYSICS
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214005/MATHEMATICS I
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214008/CHEMISTRY I
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214009/CHEMISTRY II
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214006/MATHEMATICS II
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO126Interpreta un protocol d'anàlisi
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214003/PHYSICS
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214005/MATHEMATICS I
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214008/CHEMISTRY I
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214009/CHEMISTRY II
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214006/MATHEMATICS II
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO127És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214003/PHYSICS
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214005/MATHEMATICS I
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214008/CHEMISTRY I
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214009/CHEMISTRY II
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214006/MATHEMATICS II
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO128Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214003/PHYSICS
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214005/MATHEMATICS I
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214008/CHEMISTRY I
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214009/CHEMISTRY II
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214006/MATHEMATICS II
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO129Descriu com és la microbiota normal dels aliments.
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214003/PHYSICS
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214005/MATHEMATICS I
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214008/CHEMISTRY I
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214009/CHEMISTRY II
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214006/MATHEMATICS II
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO130Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214003/PHYSICS
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214005/MATHEMATICS I
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214008/CHEMISTRY I
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214009/CHEMISTRY II
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214006/MATHEMATICS II
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO131Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214003/PHYSICS
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214006/MATHEMATICS II
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO132Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214003/PHYSICS
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214006/MATHEMATICS II
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO133Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214003/PHYSICS
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214005/MATHEMATICS I
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214008/CHEMISTRY I
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214009/CHEMISTRY II
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214006/MATHEMATICS II
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO134Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214003/PHYSICS
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214005/MATHEMATICS I
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214008/CHEMISTRY I
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214009/CHEMISTRY II
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214006/MATHEMATICS II
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO135Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214003/PHYSICS
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214006/MATHEMATICS II
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO136Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214003/PHYSICS
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214005/MATHEMATICS I
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214008/CHEMISTRY I
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214009/CHEMISTRY II
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214006/MATHEMATICS II
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
LO1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2És competent en el laboratori d'anàlisi química
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214003/PHYSICS
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Redacta informes analítics
    LO3 - Redacta informes analítics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Redacta informes analítics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics

20214003/PHYSICS
    LO3 - Redacta informes analítics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Redacta informes analítics

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Redacta informes analítics

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Redacta informes analítics

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Redacta informes analítics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Redacta informes analítics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Redacta informes analítics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Redacta informes analítics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Redacta informes analítics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Redacta informes analítics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Redacta informes analítics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Redacta informes analítics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO4Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
LO1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214003/PHYSICS
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214003/PHYSICS
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
A2.1Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
LO1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214003/PHYSICS
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
A2.3Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
LO1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B1.1Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit
de l'enginyeria
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214003/PHYSICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214006/MATHEMATICS II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214006/MATHEMATICS II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214003/PHYSICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214005/MATHEMATICS I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214008/CHEMISTRY I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214009/CHEMISTRY II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214006/MATHEMATICS II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO16Usa un llenguatge apropiat a la situació
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214003/PHYSICS
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214006/MATHEMATICS II
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
LO1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
LO1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
LO1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
de l’àmbit professional
LO1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214003/PHYSICS
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214003/PHYSICS
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214003/PHYSICS
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
LO2Set clear objectives for projects.
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Set clear objectives for projects.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO4Schedule the time required to complete the tasks to be done.
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO5Plan to evaluate the results of the project.
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214003/PHYSICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214006/MATHEMATICS II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214003/PHYSICS
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214006/MATHEMATICS II
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
LO1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214003/PHYSICS
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214003/PHYSICS
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
LO1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214003/PHYSICS
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
LO1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214003/PHYSICS
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214003/PHYSICS
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214003/PHYSICS
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
LO1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
LO1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214003/PHYSICS
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214003/PHYSICS
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Treballa bé en grups multidisciplinaris.
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
LO1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214003/PHYSICS
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214003/PHYSICS
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214003/PHYSICS
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214003/PHYSICS
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214006/MATHEMATICS II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214006/MATHEMATICS II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
LO1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
LO1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214003/PHYSICS
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214003/PHYSICS
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214006/MATHEMATICS II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214003/PHYSICS
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214006/MATHEMATICS II
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
LO1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214003/PHYSICS
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214003/PHYSICS
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214003/PHYSICS
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
LO6Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214003/PHYSICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214006/MATHEMATICS II
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214003/PHYSICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214006/MATHEMATICS II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214003/PHYSICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214005/MATHEMATICS I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214008/CHEMISTRY I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214009/CHEMISTRY II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214006/MATHEMATICS II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214006/MATHEMATICS II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214003/PHYSICS
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214006/MATHEMATICS II
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO17Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214003/PHYSICS
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214005/MATHEMATICS I
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214008/CHEMISTRY I
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214009/CHEMISTRY II
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214006/MATHEMATICS II
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B5.2Assumir posicions emprenedores
LO1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214003/PHYSICS
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214003/PHYSICS
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
B5.3Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu
àmbit professional
LO2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214003/PHYSICS
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214003/PHYSICS
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214003/PHYSICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214006/MATHEMATICS II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO13Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214003/PHYSICS
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214005/MATHEMATICS I
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214008/CHEMISTRY I
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214009/CHEMISTRY II
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214006/MATHEMATICS II
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214003/PHYSICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214006/MATHEMATICS II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO16Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214003/PHYSICS
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214006/MATHEMATICS II
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO17Analitza riscos i beneficis de la innovació
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214003/PHYSICS
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214005/MATHEMATICS I
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214008/CHEMISTRY I
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214009/CHEMISTRY II
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214006/MATHEMATICS II
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
C1.1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects