2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
1
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
1
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
1
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
1
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
1
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
1
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
1
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
1
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
1
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
1
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
1
4
0
0
7
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
2
1
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
1
4
0
1
1
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
2
0
2
1
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
2
1
4
1
1
5
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
2
0
2
1
4
1
1
9
ENGINYERIA TÈRMICA
2
0
2
1
4
1
2
3
MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
2
0
2
1
4
1
2
4
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA16Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/FÍSICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/FÍSICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/FÍSICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214008/QUÍMICA I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214009/QUÍMICA II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/FÍSICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214008/QUÍMICA I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214009/QUÍMICA II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/FÍSICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214008/QUÍMICA I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214009/QUÍMICA II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/FÍSICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214008/QUÍMICA I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214009/QUÍMICA II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/FÍSICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214008/QUÍMICA I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214009/QUÍMICA II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/FÍSICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/FÍSICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214008/QUÍMICA I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214009/QUÍMICA II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/FÍSICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214008/QUÍMICA I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214009/QUÍMICA II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA27Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/FÍSICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214008/QUÍMICA I
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214009/QUÍMICA II
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/FÍSICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214008/QUÍMICA I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214009/QUÍMICA II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/FÍSICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214008/QUÍMICA I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214009/QUÍMICA II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA30Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/FÍSICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214008/QUÍMICA I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214009/QUÍMICA II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA32Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214008/QUÍMICA I
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214009/QUÍMICA II
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA33Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/FÍSICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214008/QUÍMICA I
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214009/QUÍMICA II
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/FÍSICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214008/QUÍMICA I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214009/QUÍMICA II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/FÍSICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214008/QUÍMICA I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214009/QUÍMICA II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/FÍSICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214008/QUÍMICA I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214009/QUÍMICA II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/FÍSICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214008/QUÍMICA I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214009/QUÍMICA II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/FÍSICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214008/QUÍMICA I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214009/QUÍMICA II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/FÍSICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214008/QUÍMICA I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214009/QUÍMICA II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/FÍSICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214008/QUÍMICA I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214009/QUÍMICA II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/FÍSICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214008/QUÍMICA I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214009/QUÍMICA II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA42Coneix la normativa vigent
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214003/FÍSICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214008/QUÍMICA I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214009/QUÍMICA II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/FÍSICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214008/QUÍMICA I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214009/QUÍMICA II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/FÍSICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214008/QUÍMICA I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214009/QUÍMICA II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA46Aplica la normalització a peces industrials.
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/FÍSICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214008/QUÍMICA I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214009/QUÍMICA II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/FÍSICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214008/QUÍMICA I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214009/QUÍMICA II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214008/QUÍMICA I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214009/QUÍMICA II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA49Aplica els programes de DAO.
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214008/QUÍMICA I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214009/QUÍMICA II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/FÍSICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214008/QUÍMICA I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214009/QUÍMICA II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/FÍSICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214008/QUÍMICA I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214009/QUÍMICA II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/FÍSICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214008/QUÍMICA I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214009/QUÍMICA II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA55Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214003/FÍSICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214008/QUÍMICA I
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214009/QUÍMICA II
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/FÍSICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214008/QUÍMICA I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214009/QUÍMICA II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/FÍSICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214008/QUÍMICA I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214009/QUÍMICA II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/FÍSICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA59Defineix i calcula la força de flotació.
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/FÍSICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214008/QUÍMICA I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214009/QUÍMICA II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/FÍSICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214008/QUÍMICA I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214009/QUÍMICA II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/FÍSICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214008/QUÍMICA I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214009/QUÍMICA II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/FÍSICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214008/QUÍMICA I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214009/QUÍMICA II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/FÍSICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/FÍSICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214008/QUÍMICA I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214009/QUÍMICA II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/FÍSICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214008/QUÍMICA I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214009/QUÍMICA II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/FÍSICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214008/QUÍMICA I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214009/QUÍMICA II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA67Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/FÍSICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/QUÍMICA I
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/QUÍMICA II
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA68Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/FÍSICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/QUÍMICA I
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/QUÍMICA II
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA69Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/FÍSICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/QUÍMICA I
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/QUÍMICA II
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA70Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214003/FÍSICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214008/QUÍMICA I
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214009/QUÍMICA II
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA71Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/FÍSICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214008/QUÍMICA I
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214009/QUÍMICA II
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA72Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/FÍSICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214008/QUÍMICA I
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214009/QUÍMICA II
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA73Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/FÍSICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214008/QUÍMICA I
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214009/QUÍMICA II
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA74Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/FÍSICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214008/QUÍMICA I
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214009/QUÍMICA II
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA75Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/FÍSICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214008/QUÍMICA I
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214009/QUÍMICA II
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA76Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA76 - Coneix les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA77Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214003/FÍSICA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214008/QUÍMICA I
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214009/QUÍMICA II
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA77 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA78Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214003/FÍSICA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214008/QUÍMICA I
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214009/QUÍMICA II
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA78 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA79Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214003/FÍSICA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214008/QUÍMICA I
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214009/QUÍMICA II
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA79 - Compren com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA80Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214003/FÍSICA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214008/QUÍMICA I
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214009/QUÍMICA II
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA80 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA81Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214003/FÍSICA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214008/QUÍMICA I
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214009/QUÍMICA II
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA81 - Compren com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA82Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214003/FÍSICA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214008/QUÍMICA I
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214009/QUÍMICA II
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA82 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA83Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214003/FÍSICA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214008/QUÍMICA I
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214009/QUÍMICA II
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA83 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA84Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214003/FÍSICA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214008/QUÍMICA I
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214009/QUÍMICA II
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA84 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA85Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214003/FÍSICA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214008/QUÍMICA I
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214009/QUÍMICA II
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA85 - Coneix i interpreta els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació
en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA86Distingeix els processos geològics i geomorfològics
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214003/FÍSICA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214008/QUÍMICA I
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214009/QUÍMICA II
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA86 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA87Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214003/FÍSICA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214008/QUÍMICA I
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214009/QUÍMICA II
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA87 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA88Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214003/FÍSICA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214008/QUÍMICA I
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214009/QUÍMICA II
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA88 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA89Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214003/FÍSICA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214008/QUÍMICA I
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214009/QUÍMICA II
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA89 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA90Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214003/FÍSICA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214008/QUÍMICA I
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214009/QUÍMICA II
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA90 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA91Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214003/FÍSICA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214008/QUÍMICA I
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214009/QUÍMICA II
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA91 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA92Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214003/FÍSICA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214008/QUÍMICA I
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214009/QUÍMICA II
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA92 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA93Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214003/FÍSICA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA93 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA94Aplica coneixements d’economia i organització industrial.
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214003/FÍSICA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214008/QUÍMICA I
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214009/QUÍMICA II
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA94 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA95Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214003/FÍSICA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214008/QUÍMICA I
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214009/QUÍMICA II
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA95 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA96Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214003/FÍSICA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214008/QUÍMICA I
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214009/QUÍMICA II
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA96 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA97Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214003/FÍSICA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214008/QUÍMICA I
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214009/QUÍMICA II
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA97 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA98Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214003/FÍSICA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214008/QUÍMICA I
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214009/QUÍMICA II
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA98 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA99Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214003/FÍSICA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214008/QUÍMICA I
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214009/QUÍMICA II
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA99 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA100Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214003/FÍSICA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214008/QUÍMICA I
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214009/QUÍMICA II
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA100 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA101Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/FÍSICA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/QUÍMICA I
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/QUÍMICA II
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA101 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA102Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/FÍSICA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/QUÍMICA I
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/QUÍMICA II
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA102 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA103Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/FÍSICA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/QUÍMICA I
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/QUÍMICA II
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA103 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA104Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214003/FÍSICA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214008/QUÍMICA I
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214009/QUÍMICA II
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA104 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA105Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214003/FÍSICA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214008/QUÍMICA I
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214009/QUÍMICA II
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA105 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA106Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214003/FÍSICA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214008/QUÍMICA I
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214009/QUÍMICA II
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA106 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA107Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214003/FÍSICA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214008/QUÍMICA I
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214009/QUÍMICA II
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA107 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA108Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214003/FÍSICA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214008/QUÍMICA I
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214009/QUÍMICA II
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA108 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA109Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214003/FÍSICA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214008/QUÍMICA I
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214009/QUÍMICA II
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA109 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA110Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214003/FÍSICA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214008/QUÍMICA I
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214009/QUÍMICA II
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA110 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA111Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214003/FÍSICA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214008/QUÍMICA I
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214009/QUÍMICA II
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA111 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA112Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214003/FÍSICA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214008/QUÍMICA I
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214009/QUÍMICA II
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA112 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA113Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214003/FÍSICA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214008/QUÍMICA I
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214009/QUÍMICA II
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA113 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA114Coneix l'ordre de magnitud de les variables.
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214003/FÍSICA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214008/QUÍMICA I
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214009/QUÍMICA II
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA114 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA115Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214003/FÍSICA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214008/QUÍMICA I
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214009/QUÍMICA II
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA115 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA116Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214003/FÍSICA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214008/QUÍMICA I
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214009/QUÍMICA II
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA116 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA117Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214003/FÍSICA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214008/QUÍMICA I
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214009/QUÍMICA II
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA117 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA118Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214003/FÍSICA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214008/QUÍMICA I
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214009/QUÍMICA II
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA118 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA119Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214003/FÍSICA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214008/QUÍMICA I
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214009/QUÍMICA II
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA119 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA120Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214003/FÍSICA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA120 - Cerca en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA121Resol problemes de disseny en grup.
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214003/FÍSICA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214008/QUÍMICA I
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214009/QUÍMICA II
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA121 - Resol problemes de disseny en grup.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA122Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214003/FÍSICA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214008/QUÍMICA I
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214009/QUÍMICA II
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA122 - Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA123Coneix la composició química dels aliments
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214003/FÍSICA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214008/QUÍMICA I
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214009/QUÍMICA II
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA123 - Coneix la composició química dels aliments

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA124Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214003/FÍSICA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214008/QUÍMICA I
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214009/QUÍMICA II
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA124 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA125Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214003/FÍSICA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214008/QUÍMICA I
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214009/QUÍMICA II
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA125 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisis d'aliments i els seus fonaments

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA126Interpreta un protocol d'anàlisi
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214003/FÍSICA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214008/QUÍMICA I
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214009/QUÍMICA II
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA126 - Interpreta un protocol d'anàlisi

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA127És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214003/FÍSICA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214008/QUÍMICA I
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214009/QUÍMICA II
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA127 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA128Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214003/FÍSICA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214008/QUÍMICA I
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214009/QUÍMICA II
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA128 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA129Descriu com és la microbiota normal dels aliments.
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214003/FÍSICA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214008/QUÍMICA I
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214009/QUÍMICA II
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA129 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA130Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214003/FÍSICA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214008/QUÍMICA I
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214009/QUÍMICA II
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA130 - Coneix i aplica les tècniques de conservació dels aliments.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA131Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214003/FÍSICA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214008/QUÍMICA I
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214009/QUÍMICA II
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA131 - Coneix les tècniques d'estudi dels microorganismes.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA132Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214003/FÍSICA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214008/QUÍMICA I
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214009/QUÍMICA II
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA132 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA133Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214003/FÍSICA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214008/QUÍMICA I
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214009/QUÍMICA II
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA133 - Coneix i determina quins tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA134Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214003/FÍSICA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214008/QUÍMICA I
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214009/QUÍMICA II
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA134 - Coneix les malalties relacionades amb la presència dels microorganismes en els aliments.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA135Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214003/FÍSICA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214008/QUÍMICA I
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214009/QUÍMICA II
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA135 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA136Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214003/FÍSICA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214008/QUÍMICA I
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214009/QUÍMICA II
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA136 - Coneix i fa servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2És competent en el laboratori d'anàlisi química
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214003/FÍSICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Redacta informes analítics
    RA3 - Redacta informes analítics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics

20214003/FÍSICA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Redacta informes analítics

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta informes analítics

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta informes analítics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Redacta informes analítics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta informes analítics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Redacta informes analítics

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Redacta informes analítics

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA4Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
RA1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214003/FÍSICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d’un projecte d’inversió

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214003/FÍSICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
A2.1Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214003/FÍSICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
A2.3Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
RA1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria tècnica agrícola

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B1.1Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit
de l'enginyeria
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214003/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214003/FÍSICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214003/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214003/FÍSICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214003/FÍSICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214008/QUÍMICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214009/QUÍMICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA16Usa un llenguatge apropiat a la situació
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214003/FÍSICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
RA1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
RA1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
de l’àmbit professional
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214003/FÍSICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214003/FÍSICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214003/FÍSICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214003/FÍSICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214003/FÍSICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214003/FÍSICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214003/FÍSICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
RA1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214003/FÍSICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214003/FÍSICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
RA1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
RA1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214003/FÍSICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214003/FÍSICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Treballa bé en grups multidisciplinaris.
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Treballa bé en grups multidisciplinaris.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214003/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214003/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214003/FÍSICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214003/FÍSICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214003/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214003/FÍSICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214003/FÍSICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
RA1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
RA1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214003/FÍSICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214003/FÍSICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214003/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214003/FÍSICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
RA1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214003/FÍSICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214003/FÍSICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214003/FÍSICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214003/FÍSICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214003/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214003/FÍSICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214003/FÍSICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214003/FÍSICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA17Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214003/FÍSICA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Coneix, comprén i utilitza els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos
disponibles

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B5.2Assumir posicions emprenedores
RA1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214003/FÍSICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214003/FÍSICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
B5.3Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu
àmbit professional
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214003/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214003/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214003/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214003/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA13Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214003/FÍSICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214008/QUÍMICA I
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214009/QUÍMICA II
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214003/FÍSICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA16Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214003/FÍSICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
 RA17Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214003/FÍSICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214115/PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214123/MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
C1.1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals