2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First Year
Competence/
Learning outcomes
2
0
2
2
4
0
0
1
COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
2
0
2
2
4
0
0
2
COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
2
0
2
2
4
0
0
3
NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
2
0
2
2
4
0
0
4
PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
2
0
2
2
4
0
0
5
PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
2
0
2
2
4
0
0
6
MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
2
0
2
2
4
0
0
7
MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
2
0
2
2
4
0
0
9
CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
2
0
2
2
4
0
1
0
BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
2
0
2
2
4
1
2
5
FINAL PROJECT I
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
LO1Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO7Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224125/FINAL PROJECT I
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
LO1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Gestiona la creació de prototipus
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Gestiona la creació de prototipus

20224125/FINAL PROJECT I
A1.10Dissenyar, optimitzar i racionalitzar processos productius
LO1Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224125/FINAL PROJECT I
A2.3Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica, que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements
adquirits segons el que estableix l'apartat 5 d'aquesta ordre, la construcció, reforma, reparació,
conservació, demolició, fabricació, instal•lació, muntatge o explotació d’estructures,
equips mecànics, instal•lacions energètiques, instal•lacions elèctriques i electròniques,
instal•lacions i plantes industrials, i processos de fabricació i automatització (G1)
LO1
    LO1 -

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 -

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 -

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 -

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 -

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 -

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 -

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 -

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 -

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 -

20224125/FINAL PROJECT I
A2.5Utilitzar eines informatitzades per al desenvolupament eficient de la tasca professional
LO1Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224125/FINAL PROJECT I
A3.1Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial,
càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmica numèrica, estadística i optimització (FB1)
LO1Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224125/FINAL PROJECT I
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de l'enginyeria (FB2)
LO1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224125/FINAL PROJECT I
 LO7Relaciona els Camps elèctric i magnètic.
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO8Coneix els principis de la teoria d’ones
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224125/FINAL PROJECT I
 LO9Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224125/FINAL PROJECT I
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria (FB3)
LO1Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO7Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO9Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224125/FINAL PROJECT I
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria (FB4)
LO1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO7Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO7 - Relacionar l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224125/FINAL PROJECT I
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador (FB5)
LO1Coneix els organismes de normalització i els seus productes
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Domina els sistemes CAD 2D i 3D.
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224125/FINAL PROJECT I
A3.6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses (FB6)
LO1Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224125/FINAL PROJECT I
A5.1Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica (M1)
LO1Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224125/FINAL PROJECT I
B1.1Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i
de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224125/FINAL PROJECT I
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

20224125/FINAL PROJECT I
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
LO1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224125/FINAL PROJECT I
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
LO1Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224125/FINAL PROJECT I
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
LO1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224125/FINAL PROJECT I
B2.1Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i
organitzacions
LO1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Estableix objectius clars pel projecte
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224125/FINAL PROJECT I
B2.2Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en
l'epígraf anterior
LO4Schedule the time required to complete the tasks to be done.
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Plan to evaluate the results of the project.
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224125/FINAL PROJECT I
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
LO1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224125/FINAL PROJECT I
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
LO1Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224125/FINAL PROJECT I
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
LO1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Proposa al grup metes adequades i clarament definides
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224125/FINAL PROJECT I
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
LO1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224125/FINAL PROJECT I
B3.1Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
LO1Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224125/FINAL PROJECT I
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
LO1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224125/FINAL PROJECT I
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224125/FINAL PROJECT I
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
LO1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224125/FINAL PROJECT I
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
LO1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224125/FINAL PROJECT I
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224125/FINAL PROJECT I
B4.4Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques que capaciti per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories, i doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
LO1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224125/FINAL PROJECT I
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224125/FINAL PROJECT I
B5.2Assumir posicions emprenedores
LO1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224125/FINAL PROJECT I
B5.3Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i
de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica (G4)
LO2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO16Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224125/FINAL PROJECT I
 LO17Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224125/FINAL PROJECT I
 LO18Analitza riscos i beneficis de la innovació
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224125/FINAL PROJECT I
C1.1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Understand routine information and articles.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO7 - Take notes during a class.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO7 - Take notes during a class.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO7 - Take notes during a class.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Take notes during a class.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Take notes during a class.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO7 - Take notes during a class.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO7 - Take notes during a class.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Take notes during a class.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO7 - Take notes during a class.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20224125/FINAL PROJECT I
C1.2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20224125/FINAL PROJECT I
C1.3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20224125/FINAL PROJECT I
C1.4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20224125/FINAL PROJECT I
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20224125/FINAL PROJECT I
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20224125/FINAL PROJECT I
C2.1Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20224125/FINAL PROJECT I
C2.2Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO1 - Identify their training needs.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO1 - Identify their training needs.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO1 - Identify their training needs.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Identify their training needs.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Identify their training needs.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO1 - Identify their training needs.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO1 - Identify their training needs.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Identify their training needs.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO1 - Identify their training needs.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20224125/FINAL PROJECT I
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20224125/FINAL PROJECT I
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224001/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224002/COMPUTER-ASSISTED GRAPHIC EXPRESSION AND DESIGN II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224003/NUMERICAL METHODS AND ALGORITHMIC PROGRAMMING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224004/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224005/PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224006/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224007/MATHEMATICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224009/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224010/BUSINESS ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF PRODUCTION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20224125/FINAL PROJECT I