2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First YearSecond YearOptional
Competence/
Learning outcomes
2
0
2
3
4
0
0
1
GRAPHIC EXPRESSION
2
0
2
3
4
0
0
2
COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
2
0
2
3
4
0
0
3
PHYSICS
2
0
2
3
4
0
0
4
PHYSICAL CHEMISTRY
2
0
2
3
4
0
0
5
MATHEMATICS I
2
0
2
3
4
0
0
7
FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
2
0
2
3
4
0
0
8
CHEMISTRY I
2
0
2
3
4
0
0
9
CHEMISTRY II
2
0
2
3
4
1
1
6
FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
2
0
2
3
4
0
0
6
MATHEMATICS II
2
0
2
3
4
0
1
0
ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
2
0
2
3
4
0
1
1
EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
2
0
2
3
4
1
1
0
FLUID MECHANICS ENGINEERING
2
0
2
3
4
1
1
5
FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
2
0
2
3
4
1
1
9
THERMAL ENGINEERING
2
0
2
3
4
1
2
3
FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
2
0
2
3
4
1
2
4
CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
2
0
2
3
4
1
2
7
KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
2
0
2
3
4
2
0
6
BIOSYSTEMS ENGINEERING
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
LO1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO11Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO12Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234003/PHYSICS
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234005/MATHEMATICS I
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234008/CHEMISTRY I
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234009/CHEMISTRY II
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234006/MATHEMATICS II
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO13Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234003/PHYSICS
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234005/MATHEMATICS I
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234008/CHEMISTRY I
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234009/CHEMISTRY II
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234006/MATHEMATICS II
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO14Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234003/PHYSICS
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO15Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/PHYSICS
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATHEMATICS I
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/CHEMISTRY I
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/CHEMISTRY II
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATHEMATICS II
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO16Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234003/PHYSICS
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO17Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234003/PHYSICS
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234005/MATHEMATICS I
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234008/CHEMISTRY I
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234009/CHEMISTRY II
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234006/MATHEMATICS II
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO18Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234003/PHYSICS
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
LO1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2És competent en el laboratori d'anàlisi química.
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234003/PHYSICS
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Redacta informes analítics.
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Redacta informes analítics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
LO1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A1.5Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir
condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes
biològics.
LO1Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Resol problemes de disseny en grup.
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A2.1Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
LO1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234003/PHYSICS
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234003/PHYSICS
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A2.2Capacitat per prendre decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups
multidisciplinaris.
LO1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A2.5Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades en l'Ordre CIN/323/2009.
LO1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Aplica coneixements d'economia i organització industrial.
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorítmica numèrica, estadística i optimització.
LO1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per resoldre problemes propis
de l'enginyeria.
LO1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO11Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234006/MATHEMATICS II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO12Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234003/PHYSICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234005/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234008/CHEMISTRY I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234009/CHEMISTRY II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234006/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234003/PHYSICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234003/PHYSICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234005/MATHEMATICS I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234008/CHEMISTRY I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234009/CHEMISTRY II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234006/MATHEMATICS II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234003/PHYSICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
LO1Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234003/PHYSICS
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
LO1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO11Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234006/MATHEMATICS II
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO12Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234003/PHYSICS
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO13Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234003/PHYSICS
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
LO1Coneix la normativa vigent.
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Coneix i aplica els mètodes operatius.
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Aplica la normalització en peces industrials.
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Aplica els programes de DAO.
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
LO1Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Aplica coneixements d'economia i organització industrial.
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.

    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234003/PHYSICS
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.7Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
LO1Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A3.8Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
LO1Distingeix els processos geològics i geomorfològics.
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A4.2Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la
seva aplicació en el disseny d'equips i/o sistemes.
LO1Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Coneix l'ordre de magnitud de les variables.
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO11Resol problemes de disseny en grup.
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234006/MATHEMATICS II
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A4.3Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la
hidràulica.
LO1Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Defineix i calcula la força de flotació.
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO11Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234006/MATHEMATICS II
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A5.1Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de
bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria
i lesoperacions bàsiques d'aliments, així com la tecnologia d'aliments.
LO1Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO10Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234006/MATHEMATICS II
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A5.2Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les
indústries agroalimentàries.
LO1Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A5.5Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
LO1Coneix la composició química dels aliments.
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Interpreta un protocol d'anàlisi.
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234003/PHYSICS
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
A5.6Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la
microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
LO1Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Descriu com és la microbiota normal dels aliments.
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO6Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO7Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO8Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234006/MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO9Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234006/MATHEMATICS II
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B1.1Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234003/PHYSICS
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234003/PHYSICS
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Usa un llenguatge apropiat a la situació.
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B1.2Adaptar-se a condicions canviants.
LO1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B1.3Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
LO1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B1.4Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
LO1Segueix assignatures amb continguts en anglès.
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B1.5Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
LO1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
del seu àmbit professional.
LO1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Identifica possibles riscos inherents al projecte.
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
LO1Estableix objectius clars pel projecte.
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
LO1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234006/MATHEMATICS II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO3Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234006/MATHEMATICS II
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO4Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234006/MATHEMATICS II
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO5Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234006/MATHEMATICS II
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
LO1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234006/MATHEMATICS II
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234010/ECONOMICS AND INDUSTRIAL ORGANISATION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234115/FUNDAMENTALS OF FOOD PRODUCTION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234123/FUNDAMENTALS OF FOOD MICROBIOLOGY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234127/KINETICS OF BIOPROCESSES AND REACTION ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234206/BIOSYSTEMS ENGINEERING
 LO2Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efe