2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
3
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
3
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
3
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
3
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
3
4
0
0
7
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
2
3
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
3
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
3
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
3
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
3
4
0
1
1
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
2
0
2
3
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
3
4
1
1
5
FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
1
9
ENGINYERIA TÈRMICA
2
0
2
3
4
1
2
3
FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
4
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
7
CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
2
0
2
3
4
1
0
1
BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
2
0
2
3
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
2
3
4
1
0
4
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
2
0
2
3
4
1
0
5
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
2
0
2
3
4
1
0
8
BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
2
0
2
3
4
1
1
1
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
2
0
2
3
4
1
1
2
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
2
0
2
3
4
1
1
4
DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
2
0
2
3
4
1
1
8
ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
1
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
2
0
2
3
4
1
2
5
SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
2
0
2
3
4
1
2
6
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
2
0
2
3
4
1
0
2
CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
2
0
2
3
4
1
0
6
OFICINA TÈCNICA
2
0
2
3
4
1
0
7
FITOTÈCNIA
2
0
2
3
4
1
0
9
PROTECCIÓ DE CULTIUS
2
0
2
3
4
1
1
3
COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
3
4
1
1
7
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
3
4
1
2
0
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
2
0
2
3
4
1
2
2
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
3
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
2
0
2
3
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
2
3
4
2
0
6
ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
2
0
2
3
4
2
0
8
ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
2
0
2
3
4
2
1
0
EINES PER EMPRENDRE
2
0
2
3
4
2
1
1
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
2
0
2
3
4
2
1
2
ANGLÈS TÈCNIC
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234003/FÍSICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234107/FITOTÈCNIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234003/FÍSICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234008/QUÍMICA I
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234009/QUÍMICA II
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234003/FÍSICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234008/QUÍMICA I
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234009/QUÍMICA II
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA18Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234003/FÍSICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234008/QUÍMICA I
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234009/QUÍMICA II
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA19Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234003/FÍSICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234008/QUÍMICA I
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234009/QUÍMICA II
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA20Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234003/FÍSICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234008/QUÍMICA I
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234009/QUÍMICA II
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA21Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234003/FÍSICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234008/QUÍMICA I
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234009/QUÍMICA II
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA22Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234003/FÍSICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234008/QUÍMICA I
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234009/QUÍMICA II
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA23Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234003/FÍSICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234008/QUÍMICA I
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234009/QUÍMICA II
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA23 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics.
Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA24Aplica coneixements d'Economia.
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234003/FÍSICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234008/QUÍMICA I
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234009/QUÍMICA II
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA24 - Aplica coneixements d'Economia.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA25Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234003/FÍSICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234008/QUÍMICA I
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234009/QUÍMICA II
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA25 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA26 Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234003/FÍSICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234008/QUÍMICA I
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234009/QUÍMICA II
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA26 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de
producció, de protecció i d'explotació.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA27 Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234003/FÍSICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234008/QUÍMICA I
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234009/QUÍMICA II
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA27 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Construccions agroindustrials.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA28Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234003/FÍSICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234008/QUÍMICA I
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234009/QUÍMICA II
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA28 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA29Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234003/FÍSICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234008/QUÍMICA I
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234009/QUÍMICA II
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234107/FITOTÈCNIA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA29 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA30Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234003/FÍSICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234008/QUÍMICA I
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234009/QUÍMICA II
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA30 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA31Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234003/FÍSICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA31 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2És competent en el laboratori d'anàlisi química.
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234003/FÍSICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Redacta informes analítics.
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Determina paràmetres d'ajust de controladors.
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234003/FÍSICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234008/QUÍMICA I
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234009/QUÍMICA II
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234107/FITOTÈCNIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234003/FÍSICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234008/QUÍMICA I
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234009/QUÍMICA II
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA17 - Comprova a través de l'experimentació al laboratori i / o a través de treball de camp dels
fonaments teòrics explicats a l'aula.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
RA1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7 Avalua ambientalment un producte o activitat
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234003/FÍSICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234107/FITOTÈCNIA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA7 - Avalua ambientalment un producte o activitat

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8 Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA8 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Estima la viabilitat econòmica dels projectes.
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA9 - Estima la viabilitat econòmica dels projectes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
A1.4Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
RA1Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
A1.5Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir
condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes
biològics.
RA1Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Resol problemes de disseny en grup.
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14 Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA14 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA15 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
A1.6Tenir la capacitat d'aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes
alimentaris i plantes conreades.
RA1 Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
A2.1Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234106/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234107/FITOTÈCNIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234208/ANÀLISI INSTRUMENTAL A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234211/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234212/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234118/ENGINYERIA DE BI