2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DRET DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL Codi 20605101
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Enginyeria Química
Coordinador/a
PURCALLA BONILLA, MIGUEL ANGEL
Adreça electrònica miquelangel.purcalla@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Professors/es
PURCALLA BONILLA, MIGUEL ANGEL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Informació rellevant Assimilar els principals continguts del Dret del Treball i de la Seguretat Social que poden resultar d'interès per a la professió de tècnic en PRL. Conèixer els tipus de contracte temporal, la durada de la jornada, els pactes contractuals de dedicació que poden contenir una oferta de treball, o els conceptes en clau pràctica de l'accident de treball, malaltia professional o les incapacitats temporals i permanents, són qüestions que permeten agilitzar els tràmits documentals. Aquest tema pretén, doncs, facilitar una sèrie d'eines i pautes útils per al prevencionista sobre el marc normatiu laboral i de seguretat social.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent