2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
   Continguts
Tema Subtema
1. Dret del Treball. Seguretat Social
2. Organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
3. Obligacions preventives. Serveis de prevenció.
4. Responsabilitats i sancions en matèria preventiva.