2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  HIGIENE INDUSTRIAL
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) HIGIENE INDUSTRIAL Code 20605103
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
UBIEDO PEREZ, CATALINA
E-mail catalina.ubiedo@urv.cat
Lecturers
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Relevant information La higiene és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals. És per això, que la Higiene Industrial té com a objectiu identificar els possibles contaminants químics o biològics, i els sorolls, vibracions o radiacions que puguin presentar-se, per poder estimar posteriorment la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals existents que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles o, si no amb els criteris de valoració en l'ús, i d'aquesta manera poder prioritzar les accions preventives a dur a terme., així com establir els programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents químics, biològics i físics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.