2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  HIGIENE INDUSTRIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ la classe presencial 20%
Proves mixtes Prova pressencial al final de l'assignatura 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria