2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL HYGIENE
   Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació del test previ la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
20%
Mixed tests Prova pressencial al final de l'assignatura 50%
Others

Exercici lliurat mitjançant la plataforma virtual Moodle. És obligatòria la seva resolució.

30%
 
Other comments and second call


Convocatòria única (no hi ha recuperació). En la prova presencial cal obtenir un mínim de 3,5 / 10