2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  HIGIENE INDUSTRIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Resolució del test previ a la classe presencial.
20%
Resolució de problemes, exercicis Exercici lliurat i altres test, mitjançant la plataforma virtual Moodle. 30%
Proves mixtes Prova presencial al final de l'assignatura. És obligatoria 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 /10.

Les qualificacions obtingudes en les altres parts avaluades també participaran en la nota final de la segona convocatòria, però no es poden repetir.

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.