2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA PREVENCIÓ
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador