2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  MEDICINE, ERGONOMICS AND PSYCHOSOCIOLOGY APPLIED TO RISK PREVENTION
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Aplicar, a nivell pràctic, alguna de les eines d'avaluació informatitzades. Exercicis pràctics a través de les TIC.