2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE Code 20605107
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
5 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Basic Medical Science
Chemical Engineering
Coordinator
UBIEDO PEREZ, CATALINA
E-mail mariajose.figueras@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
m.salvado@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Lecturers
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Relevant information La Higiene industrial és una disciplina que té per objectiu evitar l'aparició de malalties professionals actuant sobre l'ambient del treball. En aquesta matèria d'especialització s'aprofundeix en la identificació dels possibles contaminants químics, biològics i físics (sorolls vibracions, radiacions i tèrmics), que puguin presentar-se al lloc de treball, per posteriorment poder estimar la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles per tal de prioritzar l'actuació preventiva i que permetin l'establiment de programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.