2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE
   Learning aims
Objectives Competences
1.-Aplicar els procediments per a la realització de presa de mostres, mesures i tractament de dades de contaminants químics, biològics i físics AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
2 .- Avaluar l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les quals està exposat el treballador. AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3 .- Aplicar mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5