2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
   Contents
Topic Sub-topic
1. Contaminants Químics. Avaluació higiènica. Sistemes de mesura
2. Contaminants Químics. Procediments analítics
3. Contaminants Químics. Tractament de dades
4. Contaminants Químics. Informació del risc químic
5. Contaminants Químics. Control de contaminants
6. Contaminants Biològics
7. Contaminants Físics. Radiacions òptiques
8. Contaminants Físics. Camps electromagnètics
9. Contaminants Físics. Soroll i vibracions
10. Riscos higiènics en activitats específiques