2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
 Asignaturas
  ESPECIALIZACIÓN EN ERGONOMÍA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Profesionalizador
  AP1 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP3 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Profesionalizador
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Profesionalizador