2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
   Contents
Topic Sub-topic
1. Metodologia ergonòmica. Models i mètodes
2. Microclima laboral/ Ampliació del disseny de l´ambient visual
3. Antropometria
4. Ampliació de les relacions dimensionals
5. Ergonomia de la posició i l´esforç
6. Manipulació manual de càrregues. Métode NIOSH
7. Ergonomia del programari
8. Pantalles de visualització. Criteris per a l´avaluació i condicionament
9. Avaluació dels factors de riscos de TME de l´extremitat superior