2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN ERGONOMICS
   Assessment
  Description Weight
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Cumplimentació dels qüestionaris d'auto-avaluació previs a la classe presencial 20%
Mixed tests Examen presencial al final de l'assignatura 50%
Others

Exercicis a entregar

30%
 
Other comments and second call

No hi ha recuperació ni segona convocatòria.