2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20605106 ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL Only annual
Compulsory 5
20605112 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 9
20605109 ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA Only annual
Compulsory 3
20605102 SEGURETAT EN EL TREBALL Only annual
Compulsory 6
20605101 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Only annual
Compulsory 3
20605105 GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ Only annual
Compulsory 5
20605103 HIGIENE INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 6
20605111 PRÀCTIQUES EN EMPRESES Only annual
Compulsory 6
20605107 ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 5
20605110 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Compulsory 3
20605108 ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA Only annual
Compulsory 3
20605104 MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA PREVENCIÓ Only annual
Compulsory 6