2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible (2011)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20675103 BIODIVERSITAT I ECOSISTEMES Únic anual
Obligatòria 3
20675106 EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
20675102 EINES DE SOSTENIBILITAT Únic anual
Obligatòria 6
20675101 GESTIÓ AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
20675107 GESTIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
20675104 MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS Únic anual
Obligatòria 6
20675113 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic anual
Obligatòria 9
20675105 TRACTAMENTS AVANÇATS D'AIGÜES I LA SEVA GESTIÓ Únic anual
Obligatòria 3
20675301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20675202 EINES PER AL DISSENY I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D'ALIMENTS ESTRUCTURATS Únic anual
Optativa 6
20675205 GENERACIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA Únic anual
Optativa 3
20675204 TÈCNIQUES AVANÇADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACIÓ DE RESIDUS Únic anual
Optativa 3
20675203 TÈCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES Únic anual
Optativa 6
20675201 TECNOLOGIES EMERGENTS PER A LA SOSTENIBILITAT EN LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS Únic anual
Optativa 6