2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (2013)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695108 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 4.5
20695105 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I 1Q
Obligatòria 4.5
20695101 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Obligatòria 6
20695110 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20695102 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
20695109 AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 4.5
20695107 CONTROL AVANÇAT 2Q
Obligatòria 3
20695106 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II 2Q
Obligatòria 4.5
20695104 ENGINYERIA DE REACTORS 2Q
Obligatòria 6
20695111 GESTIÓ DEL CANVI 2Q
Obligatòria 3
20695103 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 15
20695401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695202 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
20695201 POLÍMERS 1Q
Optativa 3
20695203 BIOMATERIALS 2Q
Optativa 3
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204108 CIÈNCIA DE MATERIALS 1Q
Obligatòria 3
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
20735212 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 1Q
Obligatòria 3
20204102 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20204113 SEGURETAT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20735211 CINÈTICA I REACTORS 2Q
Optativa 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
20204101 GESTIÓ DE PROJECTES 2Q
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
20204120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES AN conv. única
Obligatòria 3