2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
2
0
6
9
5
1
0
1
ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
2
0
6
9
5
1
0
2
ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
2
0
6
9
5
1
0
3
ADVANCED SEPARATION PROCESSES
2
0
6
9
5
1
0
4
REACTOR ENGINEERING
2
0
6
9
5
1
0
5
PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
2
0
6
9
5
1
0
6
PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
2
0
6
9
5
1
0
7
ADVANCED CONTROL
2
0
6
9
5
1
0
8
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
2
0
6
9
5
1
0
9
AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
2
0
6
9
5
1
1
0
INDUSTRIAL LEADERSHIP
2
0
6
9
5
1
1
1
MANAGING CHANGE
2
0
6
9
5
2
0
1
POLYMERS
2
0
6
9
5
2
0
2
MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
2
0
6
9
5
2
0
3
BIOMATERIALS
A1A1.1 Effectively apply knowledge of basic, scientific and technological materials pertaining to
engineering.
LO1Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695201/POLYMERS
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695201/POLYMERS
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695201/POLYMERS
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695201/POLYMERS
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695203/BIOMATERIALS
 LO9Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695201/POLYMERS
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695203/BIOMATERIALS
 LO10Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695201/POLYMERS
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695203/BIOMATERIALS
 LO11Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695201/POLYMERS
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695203/BIOMATERIALS
 LO12Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695201/POLYMERS
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695203/BIOMATERIALS
 LO13Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695201/POLYMERS
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695203/BIOMATERIALS
A2A1.2 Design, execute and analyze experiments related to engineering.
LO1Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695201/POLYMERS
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695201/POLYMERS
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695203/BIOMATERIALS
A3A1.3 Be able to analyze and synthesize the continuous progress of products, processes, systems and
services, whilst applying criteria of safety, economic viability, quality and environmental
management. (G6)
LO1Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695203/BIOMATERIALS
A4A1.4 Know how to establish and develop mathematical models by using the appropriate software in
order to provide the scientific and technological basis for the design of new products, processes,
systems and services and for the optimization of existing ones. (G5)
LO1Aplica les condicions de contorn i / o inicials
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695201/POLYMERS
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695201/POLYMERS
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Domina la dinàmica molecular.
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Domina la dinàmica molecular.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695201/POLYMERS
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695201/POLYMERS
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695201/POLYMERS
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695203/BIOMATERIALS
 LO9Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695201/POLYMERS
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695203/BIOMATERIALS
 LO10Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695201/POLYMERS
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695203/BIOMATERIALS
 LO11Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695111/MANAGING CHANGE
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695201/POLYMERS
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695203/BIOMATERIALS
A5A2.1 Be able to apply the scientific method and the principles of engineering and economics to
formulate and solve complex problems that arise in processes, equipment, installations and services,
in which the material undergoes changes to its composition, state or energy content, these changes
being characteristic of industiral chemistry and other related sectors such as pharmacology,
biotechnology, materials sciences, energy, food and the environment. (G1)
LO1Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695201/POLYMERS
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695203/BIOMATERIALS
A6A2.2 Conceive, project, calculate and design processes, equipment, industrial installations and
services in the field of chemical engineering and related industrial sectors in terms of quality,
safety, economics, the rational and efficient use of natural resources and the conservation of the
environment. (G2)
LO1Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695201/POLYMERS
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695201/POLYMERS
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695201/POLYMERS
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695203/BIOMATERIALS
 LO9Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695201/POLYMERS
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695203/BIOMATERIALS
 LO10Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695201/POLYMERS
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695203/BIOMATERIALS
A7A2.3 Lead and technically and economically manage projects, installations, plants, companies and
technological centres in the ambit of chemical engineering and related industrial sectors. (G3)
LO1Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa que els coneixements adquirits en el durant el
disseny i operació d'un procés.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695203/BIOMATERIALS
A8A3.1 Apply knowledge of mathematics, physics, chemistry, biology and other natural sciences by means
of study, experience, practice and critical reasoning in order to establish economically viable
solutions for technical problems (I1).
LO1Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Proposa reactors adequats a problemes tècnics.
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695201/POLYMERS
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695203/BIOMATERIALS
 LO5És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695201/POLYMERS
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695201/POLYMERS
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695201/POLYMERS
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695203/BIOMATERIALS
 LO9És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695201/POLYMERS
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695203/BIOMATERIALS
A9A3.2 Design and optimize products, processes, systems and services for the chemical industry on the
basis of various areas of chemical engineering, including processes, transport, separation
operations, and chemical, nuclear, elctrochemical and biochemical reactions engineering (I2).
LO1Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695201/POLYMERS
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695201/POLYMERS
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695201/POLYMERS
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695201/POLYMERS
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Dissenya equips d'extracció o de lixiviació
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695201/POLYMERS
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Dissenya processos d'assecatge de sòlids
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695201/POLYMERS
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695201/POLYMERS
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Dissenya equips de cristal • lització
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695201/POLYMERS
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695203/BIOMATERIALS
 LO9Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695201/POLYMERS
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695203/BIOMATERIALS
 LO10Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695201/POLYMERS
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695203/BIOMATERIALS
 LO11Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695201/POLYMERS
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695203/BIOMATERIALS
 LO12Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695111/MANAGING CHANGE
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695201/POLYMERS
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695203/BIOMATERIALS
 LO13Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695201/POLYMERS
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695203/BIOMATERIALS
A10A3.3 Conceptualize engineering models and apply innovative problems solving methods and appropriate
IT applications to the design, simulation, optimization and control of processes and systems (I3).
LO1Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695201/POLYMERS
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695201/POLYMERS
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695203/BIOMATERIALS
A11A3.4 Be able to solve unfamiliar and ill-defined problems by taking into account all possible
solutions and selecting the most innovative. (I4)
LO1Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695201/POLYMERS
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695201/POLYMERS
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695201/POLYMERS
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695203/BIOMATERIALS
A12A3.5 Lead and supervise all types of installation, process, system and service in the different
industrial areas related to chemical engineering (I5).
LO1Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695203/BIOMATERIALS
A13A3.6 Design, construct and implement methods, processes and installations for the integrated
management of waste, solids, liquids and gases, whilst also taking into account the impacts and
risks of these products (I6).
LO1Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695203/BIOMATERIALS
A14A4.1 Lead and organize companies and production and service systems by applying knowledge and
abilities regarding industial organization, commercial strategy, planning and logistics, mercantile
and labour legislation, and financial and costs accounting (P1).
LO1Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Coneix la legislació mercantil i laboral.
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695201/POLYMERS
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Defineix els conceptes de visió, missió i valors.
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695201/POLYMERS
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695203/BIOMATERIALS
 LO9Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695201/POLYMERS
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695203/BIOMATERIALS
 LO10Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695201/POLYMERS
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel lent.

20695203/BIOMATERIALS
 LO11Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695201/POLYMERS
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695203/BIOMATERIALS
 LO12 Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695201/POLYMERS
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695203/BIOMATERIALS
 LO13Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695201/POLYMERS
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695203/BIOMATERIALS
A15A4.2 Lead and manage the organization of work and human resources by applying criteria regarding
industrial safety, quality management, occupation risk prevention, sustainability and environmental
management (P2).
LO1Identifica els perills d'accidents en la indústria química.
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695203/BIOMATERIALS
A16A4.3 Manage research, development and technological innovation whilst ensuring the transfer of
technology and taking into account property and patent rights (P3).
LO1Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695201/POLYMERS
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695203/BIOMATERIALS
A17A4.4 Adapt to structural changes in society caused by economic, energy or natural factors so as to
be able to solve any resulting problems and to contribute technological solutions with a high
commitment to sustainability (P4).
LO1Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4 Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695201/POLYMERS
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695201/POLYMERS
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 LO9Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695201/POLYMERS
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695203/BIOMATERIALS
 LO10Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695201/POLYMERS
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695203/BIOMATERIALS
 LO11Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695201/POLYMERS
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695203/BIOMATERIALS
 LO12Facilita la transició de les persones a càrrec.
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695201/POLYMERS
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695203/BIOMATERIALS
 LO13Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695201/POLYMERS
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695203/BIOMATERIALS
 LO14Crea plans de desenvolupament personal efectius.
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695201/POLYMERS
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695203/BIOMATERIALS
A18A4.5 Lead and monitor the control of installations, processes, products, certification, auditing,
verification, testing and reports (P5).
LO1Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695203/BIOMATERIALS
A19A4.6. Knowing how to create a new business from an innovative idea
LO1És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695201/POLYMERS
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695203/BIOMATERIALS
A20A5.1 Carry out, present and defend (once all the curriculum credits have been obtained) an original
individually produced piece of work before a university panel. The work will consist of a
professional integrated Chemical Engineering project that synthesizes (TFM1)
LO1Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695201/POLYMERS
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695203/BIOMATERIALS
B1.1B1.1 Communicate and discuss proposals and conclusions in a clear and unambiguous manner in
specialized and non-specialized multilingual forums (G9).
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695201/POLYMERS
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695201/POLYMERS
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695201/POLYMERS
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695203/BIOMATERIALS
B1.2B1.2 Adapt to changes and be able to apply new and advanced technologies and other important
developments with initiative and entrepreneurial spirit. (G10)
LO1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695203/BIOMATERIALS
B2.1B2.1 Lead and define multidisciplinary teams that are able to make technical changes and address
management needs in national and international contexts. (G8)
LO1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695203/BIOMATERIALS
B2.2B2.2. Providing guidelines for defining and achieving objectives
LO1Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695203/BIOMATERIALS
B5B3.1 Work in a team with responsibilities shared among multidisciplinary, multilingual and
multicultural teams.
LO1Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Accepta i compleix les normes del grup.
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695203/BIOMATERIALS
B6B4.1 Be able to learn autonomously in order to maintain and improve the competences pertaining to
chemical engineering that enable continuous professional development. (G11)
LO1Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695203/BIOMATERIALS
B7B5.1 Carry out and lead the appropriate research, design and development of engineering solutions in
new or little understood areas, whilst applying criteria of creativity, originality, innovation and
technology transfer. (G4)
LO1Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2 Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4 Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695203/BIOMATERIALS
B8B5.2 Bring together knowledge, make judgements and take decisions on the basis of incomplete or
limited knowledge whilst taking into account the social and ethical responsibilities of professional
practice. (G7)
LO1Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Elabora una estratègia per resoldre el problema.
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6 Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695203/BIOMATERIALS
B9B5.3. Seeking new opportunities for creating businesses
LO1Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695203/BIOMATERIALS
C1.1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695201/POLYMERS
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Understand routine information and articles.

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695201/POLYMERS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20695203/BIOMATERIALS
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO7 - Take notes during a class.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO7 - Take notes during a class.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO7 - Take notes during a class.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO7 - Take notes during a class.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO7 - Take notes during a class.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO7 - Take notes during a class.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO7 - Take notes during a class.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO7 - Take notes during a class.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO7 - Take notes during a class.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO7 - Take notes during a class.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO7 - Take notes during a class.

20695201/POLYMERS
    LO7 - Take notes during a class.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO7 - Take notes during a class.

20695203/BIOMATERIALS
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695201/POLYMERS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20695203/BIOMATERIALS
C1.2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20695203/BIOMATERIALS
C1.3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20695203/BIOMATERIALS
C1.4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695201/POLYMERS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20695203/BIOMATERIALS
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695111/MANAGING CHANGE
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695201/POLYMERS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20695203/BIOMATERIALS
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695111/MANAGING CHANGE
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695201/POLYMERS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20695203/BIOMATERIALS
C2.1Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695201/POLYMERS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695201/POLYMERS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20695203/BIOMATERIALS
C2.2Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO1 - Identify their training needs.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO1 - Identify their training needs.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO1 - Identify their training needs.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO1 - Identify their training needs.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO1 - Identify their training needs.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO1 - Identify their training needs.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO1 - Identify their training needs.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO1 - Identify their training needs.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO1 - Identify their training needs.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO1 - Identify their training needs.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO1 - Identify their training needs.

20695201/POLYMERS
    LO1 - Identify their training needs.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO1 - Identify their training needs.

20695203/BIOMATERIALS
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695201/POLYMERS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20695203/BIOMATERIALS
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695111/MANAGING CHANGE
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695201/POLYMERS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20695203/BIOMATERIALS
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695101/ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695102/ADVANCED THERMODYNAMICS AND MOLECULAR SIMULATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695103/ADVANCED SEPARATION PROCESSES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695104/REACTOR ENGINEERING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695105/PRODUCT AND PROCESS DESIGN I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695106/PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695107/ADVANCED CONTROL
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695108/MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF COMPANIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695109/AUDITING AND INDUSTRIAL CERTIFICATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695110/INDUSTRIAL LEADERSHIP
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695111/MANAGING CHANGE
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695201/POLYMERS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695202/MATERIALS AND NANOSTRUCTURES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20695203/BIOMATERIALS