2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
Els treballs escrits consistiran en exercicis relacionats amb la matèria objecte de cadascuna de les sessions magistrals. El treball és individual i es connectarà a un projecte d'investigació de l'elecció de l'estudiant. (En lloc d'un debat, treballs escrits addicionals poden ser assignats pel tutor.) Qualsevol plagi per part de l'alumne que es detecti, serà penalitzat. 65
Debats
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
Hi pot haver debats a classe sobre les qüestions ètiques, per exemple, en què un grup d'estudiants adopti un punt de vista, i un altre grup un altre. Un estudiant pot ser la persona que parli pel seu grup. No obstant això, tots els estudiants estaran obligats a participar. 5
Presentacions / exposicions
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
Es demanarà a cada estudiant que prepari una o més presentacions orals individuals sorbre un projecte de recerca de la seva elecció. L'encàrrec especificarà les limitacions de la presentació. S'espera que qualsevol dels criteris establerts en les sessions magistrals seran aplicats a la presentació. Altres estudiants i el(s) tutor(s) aportaran la seva valoració. 20
Proves objectives de tipus test
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
Proves de tipus test (d'opció múltiple) es donaran a classe, en general sobre el contingut de les sessions magistrals anteriors. 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen escrit o oral sobre el tema de sessions magistrals.