2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
B3.1
B5.1
Exposició oral individual i en grup sobre un tema específic i sobre un article científic. 30%
Proves de desenvolupament
A1.1
Exàmens individuals escrits: un sobre fonaments teòrics i altre sobre aplicació dels fonaments teòrics a casos pràctics.

Treballs setmanals sobre aplicacions pràctiques dels conceptes teòrics.
30%30%
Altres  

Participació individual a classe.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vist.

Segona convocatòria: es tindrà que recuperar la part no superada de la primera convocatòria. De la resta de parts superades a la primera convocatòria es conservarà la nota a la segona convocatòria.